Als ik ’s avonds in de supermarkt mijn boodschappen doe, zie ik op sommige producten een ‘35% korting’ sticker, of de tekst ‘zonde om weg te gooien’. De reden is dat het artikel tegen de houdbaarheidsdatum aan zit en binnenkort niet meer goed is en bij de afval terecht komt.

Een andere (onethische) oplossing is het artikel een nieuwe “ten minste houdbaar tot” datum te geven door een nieuwe etiket op te plakken. Een meer creatieve manier is om vlees dat bijna bederft te bewerken met allerlei conserverende middelen of te mengen met vers vlees zodat het percentage bedorvenheid van het product verwaarloosbaar klein wordt.

Niemand zou zulke oplossingen goed keuren en als dit bekend zou worden dat een plaatselijke supermarkt de houdbaarheidsdatum van de melk elke keer met twee weken verlengt, zal die alle klanten verliezen. En toch bestaat het gevaar dat er in de kerk hetzelfde trucje toegepast wordt in haar onderwijs en prediking.

666 door de gehaktmolen

Vorige week was ik bezig met een werkstuk over het boek Openbaring en ik ging mijn boeken langs op zoek naar iets nuttigs. Ik kwam een dun boekje tegen over de eindtijd uit de jaren 80, met allerlei tekeningen en uitspraken die al lang over de datum zijn.

Op één van zo’n afbeelding staat een man met een barcode op zijn voorhoofd en op zijn rechterhand. De gedachte is dat de mensen op aarde op een gegeven moment door middel van een code op hun voorhoofd of hand geïdentificeerd worden. Een ieder die dit merkteken ontvangt zal kunnen kopen en verkopen (Openbaring 13:16-18), maar zullen eeuwig verloren gaan.

Maar jaren later, toen het duidelijk werd dat de houdbaarheidsdatum van dit idee naderde, zocht men een vervangende etiket: de barcode werd vervangen door de RFID-chip. Op deze manier kan dezelfde interpretatie weer wat jaartjes mee, totdat de RFID verouderd is en vervangen wordt door de volgende stap in de technologische vooruitgang.

Er zijn andere alternatieve interpretaties dan dit merkteken letterlijk en fysiek te interpreteren. In plaats van deze interpretatie elke keer maar weer door de technologische gehaktmolen te halen of andere conserverende methodes, is het misschien wel verstandig om de betreffende tekst en het boek grondig te bestuderen en de interpretatie kritisch te onderzoeken.

Nu is het betrekkelijk eenvoudig om zulke voorbeelden tevoorschijn te toveren, er zijn ondertussen al genoeg antichristussen geconserveerd in blik en bloed-manen terug in de ijskast gezet. Maar niet alleen de sensationele interpretaties kunnen ten prooi vallen aan de drang om de houdbaarheidsdatum eindeloos te verlengen, ook interpretaties die heel logisch en orthodox lijken.

Grondig opruimen

Mijn kamer opruimen doe ik op twee verschillende manieren: 1, omdat het moet; en 2, om het werkelijk op te ruimen. In het eerste geval verplaats ik mijn spullen van de ene plaats naar de andere. Ik gooi dan bijvoorbeeld mijn kleren op mijn bed wanneer ik op de stoel moet zitten, en wanneer ik ga slapen gooi ik mijn kleren weer op de stoel. Of ik stop een hoopje spullen die op de vloer bevinden, de kast in zonder te onderzoeken of er ook rotzooi tussen zit. Dit verplaatst de zaken alleen, zonder de onnodige en verkeerde dingen weg te doen.

De remonstranten hadden in de 17e eeuw bepaalde ideeën over de de vrije wil en menselijke verantwoordelijkheid waar zij aan vast wilden houden. Hierdoor verpakten zij opnieuw de gedachten die de reformatoren destijds verworpen hadden. Op dezelfde manier zijn allerlei dwalingen die we tegenwoordig tegen komen in essentie opnieuw verpakte dwalingen die de kerk in het verleden al verworpen had.

De predikant probeert de gemeente melk te drinken te geven waardoor de gemeente opwast tot zaligheid (1 Petrus 2:2); dat is goed. Maar wees ook waakzaam dat misschien niet alle pakken melk vers zijn. Ook al lijkt de houdbaarheidsdatum dat er op staat nog lang niet verstreken, de inhoud kan misschien al lang bedorven zijn.

Grondig opruimen betekent de zaken kritisch bekijken, overdenken en beoordelen: een plaats geven in de kamer, of de prullenbak in.  Blijf voortdurend goed nadenken met de Bijbel in de hand, toets alles en behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5:21).

Gecategoriseerd in: