Zo begonnen de profeten – die het oordeel voorspelden dat op Israël en Juda moest komen vanwege hun voortdurende afgoderij, corruptie en verbondsbreuk – hun boodschap aan welvarende en machtige staten. Abraham moest de beloften van God vertrouwen toen alles tegen hem leek. Er is óók een geloofstest in het geloven in de dreiging van oordeel wanneer macht en welvaart overal aanwezig is.

Vertaald uit Noel Weeks, Gateway to the Old Testament

Peinzingen bij het lezen

Evangelisch geloof bestaat niet slechts uit het geloven van positieve beloften van redding en eeuwig leven, maar ook van de dreigementen die we vinden in de Bijbel wanneer we Hem niet vertrouwen.

Gecategoriseerd in:

Tagged in:

,