Mozes was bij uitstek geschikt om de leider te zijn die Israël nodig had. Maar Mozes stond voor rechtvaardigheid, en er waren velen in Israël die de onrechtvaardigheid van Egypte liever hadden dan de rechtvaardigheid van Mozes. Hun eigen corruptheid zou onopgemerkt blijven in een onrechtvaardige Egypte.

Vertaald uit Noel Weeks, Gateway to the Old Testament

Mijmeringen bij het lezen

Schaamte voor geloofsgenoten

Is dit niet ook zo in deze tijd? Onder mensen die Jezus belijden, zeggen sommigen zich te schamen voor christenen die liefdeloos zouden zijn. Zij ontfermen zich over de zondaren in de wereld en zetten zich af tegen hen die geloven in een hel en zonde, die uitspreken over abortus en gendergekheid, die claimen dat Jezus de enige redding is en andere religies buiten de boot vallen. De orthodoxe leer wordt los gelaten – als deze al ooit omarmd was.

Gecategoriseerd in:

Tagged in:

, ,