Iemand stuurde mij een afbeelding van een mooi schilderij met blije, lachende mensen. Een moeder en dochter die naar elkaar toe rennen, een vader die zijn kind optilt, een oude man en vrouw die elkaar liefdevol vast houden, gezinsleden die elkaar knuffelen. En dat allemaal in een mooie, groene omgeving met bomen en gras.

Niets mis mee natuurlijk, ik wil dat het in deze wereld vaker zo vredig aan toe zou gaan als daar. Máár, er stond ook een tekst bij, namelijk: This painting is called “The first moments in heaven”. De tekening heeft als titel De eerste momenten in hemel.

Oppervlakkig gezien is dat een mooie tekst en passende titel. De hemel, dat is waar ik naar uit kijk. En tegelijkertijd verlang ik er naar om familie en vrienden terug te zien die in de Heer gestorven zijn. Schilderij en de titel zijn voor mij, en vele christenen, een troost én bemoediging.

Toch is de titel zeer slecht gekozen, sommigen zouden het zelfs afgoderij noemen. Want de hemel gaat in eerste plaats niet om het terug zien van familie en vrienden, het gaat om God en onze verlosser Jezus Christus.

Het eerste wat ik in de hemel zal doen, is waarschijnlijk niet mijn vrienden omhelzen en de handen schudden van broeders en zusters. Nee, hoewel ik niet weet hoe het exact zal zijn, verwacht ik dat Jezus zal aanbidden vanwege zijn overweldigende heerlijkheid.

Deze afbeelding die ik toegestuurd kreeg, maakt mensen centraal in de hemel: God is vervangen door mensen, de schepper is niet meer het doel, maar slechts het middel voor eeuwige vreugde.

Nu lijk ik wel een enorme zeur die een mooie schilderij zit af te kraken. De titel van de schilderij is immers De eerste momenten in de hemel, en niet Het eerste moment in de hemel. Desondanks is het van wezenlijk belang om onze gedachten over de hemel theocentrisch te houden, zo niet, dan krijgt men een valse evangelie.

Ik heb mensen horen evangeliseren op de volgende manier: “Jij wilt toch ook jouw (christelijke) moeder terug zien in de hemel? Als jij ook gelooft, zul je jouw moeder voor eeuwig zien na de dood, je hoeft alleen maar Jezus te accepteren.”

Het evangelie gaat eensklaps over familie en vrienden en niet over God, dat is gevaarlijk.

Maar om met een positieve noot af te sluiten: Verlang naar het moment dat wij Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht en zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dan zal iedereen, die zijn vertrouwen in Hem heeft gestelt, Zijn genade in volheid zullen ervaren, dat houdt onder andere in dat wij onze geliefden in de Heer zullen weerzien. Dank God voor dit alles.

Gecategoriseerd in: