Nepnieuws – of fake news zoals veel mensen per sé in het Engels willen zeggen – is misleiding door middel van onjuiste informatie. De makers van deze berichten proberen geld te verdienen door een massa aan muisklikken die elk een half cent opleveren. Of politici, zij komen met gemanipuleerde gegevens opzetten, zodat zij hun eigen programma kunnen beargumenteren met ‘wetenschappelijk’ bewijs en gecompliceerde modellen.

Gelukkig spreken christenen enkel de waarheid, ze zijn namelijk volgelingen van Jezus. En van Jezus weten wij dat hij de weg, de waarheid en het leven is (Johannes 14:6). Jammer genoeg verspreiden christenen genoeg valse waarheden, soms bewust en vaak onbewust. Zij doen dit omdat zij te veel willen. Zij zien het evangelie van Christus graag overwinningen boeken, dat ongelovigen zich bekeren tot Jezus en hoe kan dit eenvoudiger dan door overtuigend bewijs voor het scheppingsverhaal? Of met wonderen die in deze tijd nog gebeuren? Of met een aangrijpend verhaal van een christen die zijn leven opoffert? Of wat dacht je van een aanwijsbaar verband tussen het voorpaginanieuws en een bijbelvers in het laatste boek van de bijbel?

Voorbeelden

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met evangeliserende christenen, hoorde ik bijvoorbeeld een onweerlegbaar argument voor de schepping: mannen hebben één rib minder dan vrouwen. Tja, hoe kan ik dan nog ontkennen dat Eva uit Adam’s rib werd gevormd? Later ontdekte ik dat mannen helemaal geen rib minder hebben dan vrouwen, ik werd voor de gek gehouden!

Een tijd terug las ik een artikel waarin iemand een oproep deed om geen geld te doneren aan organisaties in een ‘ver land’ die voortdurend met verhalen komen van wonderen en genezingen. Of aan hen die claimen alsmaar enorme evangelische successsen te boeken, inclusief fotobewijs met een zaal vol tieners die hun handen in de lucht steken met de begeleidende tekst: “Wie wil Jezus aannemen als Heer en redder?”, terwijl de foto was gemaakt nadat de spreker zijn toespraak begon met de vraag “Wie heeft vanochtend ontbeten?”. De kapitaalkrachtige westerse christen trekt zijn portemonnee bij het horen van deze positieve berichten om deze mensen te ondersteunen.

Een vrouw werd zelfs met een half miljoen dollar omgekocht om een bekeringsverhaal de wereld in te helpen. Ook in deze coronatijd worden verhalen van bekeringen verzonnen. Atheïst zou bekeerd zijn tot het geloof en een priester zijn beademingsapparaat (en daarmee zijn leven) hebben weg gegeven aan een jonge patiënt. Want wie kan bij het horen van deze ‘waar gebeurde’ verhalen niet emotioneel bewogen worden om ook in God te geloven?

Van een andere categorie zijn de sensationele argumenten dat de bijbel vele dingen die in onze tijd afspelen, al voorspeld heeft. De barcode zou het merkteken van het beest zijn. De creditcard is 666, want: VI = 6, S = 6 en A = 6. Internet is dat ook, want W = 6 en vroeger begonnen alle websites met www. Aanschouw de profetische vermogen van het geschreven woord van God.

Dat men met leugens en gemanipuleerde gegevens moet aankomen om mensen over te halen zich te bekeren tot het christendom is het resultaat van geestelijke armoede

Geen vertrouwen in de kracht van het evangelie

Dat nepnieuws en ‘hemelse leugens’ een permanente verblijfplaats hebben kunnen vinden in christelijke kringen, is problematisch. Dat men met leugens en gemanipuleerde gegevens moet aankomen om mensen over te halen zich te bekeren tot het christendom is het resultaat van geestelijke armoede. Vertrouwen in de kracht van de verkondiging van Jezus de gekruisigde (1 Korintiërs 2:2), is niet meer.

De verkondiging van “Jezus is Heer” is vervangen door wetenschappelijke kritiek op de koolstofdatering methode. De Heilige Geest verwisseld met heilige wonderverhalen. De opstanding van Christus heeft plaats gemaakt voor sterfbed-belijdenissen van prominenten atheïsten. En in plaats van “bijbel interpreteert bijbel” past men “krant interpreteert bijbel” toe.

Daarom stel ik een detox-dieet voor. Er is wel degelijk plaats voor hedendaagse apologetiek, maar net zoals er voor ons maag plaats is voor patatje mayo en gehaktbal met jus, ontstaat er een dodelijke tekort aan voedingstoffen – in dit geval geestelijke vboedingstoffen – bij dagelijkse nuttiging. Zet die boeken opzij, vergeet even het kind dat twee weken geleden in een ver land na een gebed uit de dood is opgestaan, en denk even niet aan wat de volgende stap is van het betalen met je horloge dat gebruik maakt van een chip.

Maar zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Laten we onze ogen op Hem rusten en Hem verkondigen die gekruisigd en begraven is, is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen over doden en levenden. Roep dan: “Bekeer en geloof” en laat christelijke nepnieuws en leugens, die afbreuk doen aan de mooie waarheid, links liggen.

Gecategoriseerd in:

Tagged in:

, ,