De kerk in Nederland is–zo lijkt het–slaapverwekkend. Journalisten tellen hoeveel schapen over de drempel van het kerkgebouw springen en de meeste journalisten sukkelen in slaap rond de dertig. Vroeger probeerde ik ook wel eens schapen te tellen om in slaap te vallen. Maar wanneer je bij tweehonderd schapen nog steeds wakker bent, ben je verzekerd van een lange nacht waarin rust niet gevonden wordt tot het morgenlicht begint te stralen.

Ik heb geen problemen met de maatregelen die kerken nemen uit voorzorg, zelfs niet wanneer kerken slechts dertig mensen in het gebouw toelaten. Het is echter belangrijk te onderscheiden dat er twee soorten kerken zijn: de slaapverwekkende kerk en de kerk die mensen niet met rust laat en wakker houdt.

Verdunnen en schudden

Homeopathie is een pseudowetenschappelijke genezingstherapie. De ‘werkzame stof’ wordt sterk verdund, geschud, wéér verdund en geschud, verdund en geschud, verdund en geschud; totdat er van de stof geen spoor meer is te vinden. Het resultaat is een soort appelflap zonder appel. De werking van homeopathie zou niet groter zijn dan die van placebo’s. Het is echter niet mijn bedoeling om over homeopathie te discussiëren. Ik ga–om de slaapverwekkende kerk te illustreren–ervan uit dat dit middel niet werkt.

De slaapverwekkende kerk–of homeopathische kerk–heeft het evangelie en alle aanstootgevende waarheden in de bijbel afgezwakt en verzacht om iedereen tevreden te houden. Vrouw in ambt: Paulus vindt het goed; homoseksuele relaties: krijgen onze zegen; kerkelijke tucht: niet meer van deze tijd enz. In andere woorden: de waarheid wordt verdund. Een verdund evangelie is een verdund evangelie; maar net zoals met homeopathie, wordt op gegeven moment de grens bereikt dat het één en al verdunningsmiddel is en geen enkel molecuul van het evangelie over is gebleven. De homeopathische kerk houdt dit middel triomfantelijk omhoog en vertrouwt op dit ‘evangelie’.

De kerk dat wakker houdt

Moeten we pas ingrijpen en met opgeheven vinger zwaaien wanneer die grens doorbroken is? Dempt men de put wanneer de koe verdronken is? Toen Petrus in Antiochië water bij de wijn had gedaan, had Paulus openlijk tegen hem verzet (Galaten 2:11) en wachtte niet tot Petrus volledig van het pad is af geraakt.

Daarom is het gezond dat er in een vroeg stadium een tegengeluid te horen is. Een geluid dat iedereen wakker houdt. Een kerk dat het geloofsleven niet even veel waard vindt als theater of hockey. Die zich niet schaamt om duidelijk te zeggen: “Jezus is Heer”. Heer over alles–ook de ongelovigen.

Hoewel de homeopathische kerk hun verdunningsproces met goede intenties uitvoeren, is het goed mogelijk dat angst de ware drijfveer is. Petrus ging in Atiochië in de fout uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis (Galaten 2:12).

En ook degenen die de gemeente van Galatië wilden besnijden deden dat uit angst voor vervolging en probeerden een goede indruk te maken op de tegenstanders van het evangelie. Op deze manier zijn zij zelf tegenstanders geworden van het evangelie, terwijl zij denken dat zij de christelijke gemeente goed doen (Galaten 6:12).

Vertrouw niet op dit homeopathische evangelie. De waarheid mag niet verdund worden. Vertrouw op de onverdunde waarheid: Jezus Christus–Heer over de dertig, de honderden en allen.

Bloghop

Met dit bericht doe ik mee aan de bloghop van september-oktober 2020. Het onderwerp Vertrouwen is gekozen door Johanneke Plaggenmarsch van Waardevol en Uniek.

Gecategoriseerd in:

Tagged in:

, , ,