“Kinderen moeten zich op school veilig voelen.” Deze zin zag ik afgelopen week voortdurend voorbij komen in het nieuws. Ik heb niets tegen een veilig gevoel, maar soms is een gevoel van veiligheid levensgevaarlijk. We beplakken gevaarlijke stoffen niet voor niets met felgekleurde stickers met uitroeptekens en een doodshoofd. Het beoogde effect hiermee is een gevoel van onveiligheid te creëren. Ik denk dat het voor kinderen beter is dat zij zich niet veilig hoeven te voelen, maar veilig moeten zijn; natuurlijk mogen zij zich wél veilig voelen wanneer geen gevaar dreigt.

Het gevaar

Waar komt het gevaar eigenlijk vandaan? Naast gevaarlijke stoffen, scherpe voorwerpen en gaten waar men in kan vallen, zijn er twee voorname bronnen van gevaar: schurken en God.

Met schurken bedoel ik mensen die stelen, liegen, pesten, verkrachten en allerlei kwaad uitvoeren. Maar dit gevaar – hoe reëel ook – valt in het niet bij het gevaar van God (Lukas 12:4-5). De woorden van Jezus zijn duidelijk: God is niet veilig, Hij kan een gevaar zijn – niet alleen voor je lichaam, maar voor lichaam én ziel. In het licht van deze realiteit die Jezus ons voor ogen houdt, wát hoort het geluid van onze christelijke scholen te zijn? Moeten alle kinderen zich nog steeds veilig voelen onder alle omstandigheden?

Als ouders en leerkrachten hun God en zijn geboden – onder druk van de samenleving en politiek – verloochenen, van wie moet de volgende generatie leren God te dienen? Ze leren dan weliswaar mensen in de politiek en sociale media te vrezen, maar komen uiteindelijk oog in oog te staan met een God die een verterend vuur blijkt te zijn. In de tijd van maatschappelijke en politieke druk.

Leef niet door leugens

Recent las ik een boek geschreven door Rod Dreher, genaamd Live Not by Lies: A Manual for Christian Dissidents. In dit boek komen velen aan het woord die leefden onder het communistisch bewind in Oost-Europa. Onder dit totalitaire bewind werden Christenen opgesloten, geslagen en vermoord, omdat zij weigerden om te leven met de leugens die de overheid presenteerde als waarheid.

Veel van het gewone volk geloofden niet in deze communistische leugens, maar waren te bang om de waarheid te verkondigen. Op deze manier kon de leugens jarenlang de mensen slaaf maken van angst en bedrog.

Mensen die zo’n bewind meegemaakt hebben zien al jaren dezelfde totalitaire symptomen opduiken in de westerse wereld. Maar wij denken altijd maar dat in onze moderne maatschappij nooit een totalitaire overheid aan de macht kan komen. Volgens velen die in het boek aan het woord komen menen dat het waarschijnlijk al te laat is om de trein op volle snelheid te stoppen.

Op pagina 28 van het boek staat bijvoorbeeld:

“In the 1930s, before the rise of the communist regime, there were already strong forces in the culture that paved the way for it,” says Patrik Benda, a Prague political consultant, of his native Czechoslovakia. “All the artists and intellectuals advocated communist ideas, and if you didn’t agree, you were marked for exclusion. This was almost two decades before actual communism took power.”

uit Don’t live by lies van Rod Dreher

en op pagina 100:

It is up to us today to take up this challenge, to live not by lies and to speak the truth that defeats evil. How do we do this in a society built on lies? By accepting a life outside the mainstream, courageously defending the truth, and being willing to endure the consequences. These challenges are daunting, but we are blessed with examples from saints who’ve gone before.

uit Don’t live by lies van Rod Dreher

Wat we wel kunnen doen is om moedig Christus te blijven verkondigen – de volledige Christus. Jezus is immers het licht van de wereld. Wanneer wij in de graven liggen – of we gestorven zijn in ouderdom of dood geslagen in de gevangenissen – hoop ik dat onze kinderen en kleinkinderen zich zullen herinneren hoe belangrijk het Lam van God voor ons is geweest. Indien zij dezelfde God vrezen, zullen zij ook hun volgende generatie laten zien dat Jezus het licht en redder van de wereld is. In Jezus mag elke gelovige zich veilig voelen en dát is de veiligheid die wij kinderen op school wensen te geven.

Gecategoriseerd in:

Tagged in:

, ,