Sommigen hebben de gewoonte om aan het begin van een nieuw jaar, een bijbelvers van het jaar te trekken. Leuk en goed bedoeld uiteraard, want wat kan iemand beter als leidraad gebruiken dan een God-geïnspireerde bijbelvers? Ik weet het niet, maar misschien de hele Bijbel?

Er wordt vast wel eens voor gewaarschuwd, maar gevaar ligt altijd op de loer. Namelijk dat dit uniek moment van bijbelvers-surprise gezien wordt als een goddelijke interventie, een visioen in de vorm van een tekst-op-goedkoop-geprint-papiertje. Het is duidelijk dat ik geen liefhebber ben van deze traditie van verzentrekkerij. Maar als men dit jaarlijkse gebeurtenis toch wilt handhaven, hoe zorgt men er voor dat dit niet een verkapte waarzeggerij of horoscoop wordt. Want aan het einde van het jaar haalt iedereen – die in het jaar niet is overleden – zijn verkreukeld blaadje uit de portemonnee en roept: “Het klopt, God heeft mij bewaard!”.

Bijbelvers getrokken, en nu?

Om er voor te zorgen dat de bijbelvers-surprise geen invloed op ons zal hebben, stel ik voor om na het trekken van de vers, deze niet te bekijken en meteen in de prullenbak te werpen. Het probleem is hiermee opgelost.

Heb je per ongeluk toch gelezen wat er staat? Vrees niet, want als de bijbelvers op verantwoorde manier gelezen wordt, is het ergste wat kan gebeuren dat je bezittingen beroofd worden (Hebreeën 10:34); of je lichaam gedood wordt (Matteüs 10:28).

Laat ik dit verhalen met een voorbeeld. Stel dat je Lukas 10:19 hebt getrokken.

Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.

Wauw! Wat een mooie vers, denk je meteen: macht om slangen en schorpioenen te vertrappen en de kracht van de vijand te breken! Alsof dat niet spectaculair genoeg is, eindigt de vers met de geweldige belofte dat niets mij kan schaden. Maar voordat je een abonnement neemt op Blijdorp en de arme dieren plat stampt, bestudeer de tekst aandachtig.

Vooraf aan dit schriftgedeelte werden tweeënzeventig discipelen door Jezus uitgezonden als lammeren onder de wolven, om het koninkrijk van God te verkondigen. Deze discipelen namen de roeping van hun Heer serieus en gingen op pad en werden aangenaam verrast hoe hun evangelie-arbeid krachtige uitwerking had. En dan komt de getrokken bijbelvers: Jezus vertelde deze discipelen dat zij macht hadden ontvangen, omdat Hij het hen had gegeven. De Meester had hen immers uitgezonden, Hij is ook de persoon die zorgt voor resultaat. De discipelen hoefden enkel te gehoorzamen en Jezus’ opracht nauwkeurig te volgen. De Heer van de oogst, zorgt voor de rest.

Nu geloof ik niet dat wij Lukas 10:19 moeten lezen met de verwachting dat we dit jaar absoluut geen schade zullen ondervinden of door een mug geprikt kan worden. Maar als je ook maar enige betekenis voor jouw leven uit dit kleine bijbelvers wilt halen, ga dan dit jaar in als lam onder de wolven. De Meester zendt zijn leerlingen de wereld in om het koninkrijk van God te verkondigen, niet om elke avond achter de buis te zitten of drie keer op vakantie te gaan. Als je weigert met heel je leven, bezittingen, energie en tijd de Heer te gehoorzamen, dan heb je absoluut niets te maken met de goede dingen die beloofd worden op dat papiertje in je portemonnee.

Welke bijbelvers je ook getrokken hebt, als je niet ernstig de wil van God zoekt met deze getrokken goddelijke leiding voor dit jaar, dan was je er beter af als je helemaal niets hebt getrokken (2 Petrus 2:21).

Maar als je vertrouwt op Jezus en je oor en hart neigt tot Hem, dan zijn alle beloften ja en amen in Christus (2 Korintiërs 1:20)!

Gecategoriseerd in: