Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. Toen zei de HEERE tegen de satan: “Waar komt u vandaan?” En de satan antwoordde de HEERE en zei: “Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover.”

De HEERE zei tegen de satan: “Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar die dit blog-artikel aan het lezen is? Want er is niemand op de aarde zoals hij (of zij), een vroom en oprecht persoon, die godvrezend is, gelooft in Mijn zoon Jezus en zich afkeert van het kwaad.”

Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: “Is het zonder reden dat die persoon God vreest en houdt van Jezus? Hebt Ú niet Jezus verkozen als enige weg tot eeuwig leven? Maar geef mij de macht om iemand eeuwig leven aan te bieden op een andere manier dan door Jezus. Voorwaar, de persoon zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen.”

De HEERE zei tegen de satan: “Zie, u hebt de macht ontvangen eeuwig leven aan te bieden, maar het zal een eeuwig leven zijn zonder de aanwezigheid van God.”

En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.

Nieuw aanbod van eeuwig leven?

Jezus is de enige weg tot de Vader ( Johannes 14:6 ), alleen door geloof in Hem ontvangt iemand vergeving van zonden en eeuwig leven.

Maar stel! Stel je eens voor dat de satan de macht heeft om zonden weg te wissen, zodat er geen verdoemenis is: geen hel na de dood, maar een paradijs (weliswaar zonder God en zonder Jezus) waar geen pijn en ziekte is en waar jouw wil wet is, alles wat je wilt eten kan je eten, iedereen doet wat jij wilt.

De satan heeft slechts één voorwaarde: dat je dit “eeuwig leven” éénmalig aanneemt. Daarna kan je gewoon doorgaan met jouw leven en je bent verzekerd van dit “eeuwige leven” na je sterven. Geen adders onder het gras, geen kleine letters, gratis en voor niets. Een verleidelijk aanbod, niet waar?

Maakt het ons iets uit dat Jezus niet aanwezig is in dit paradijs? Of zijn wij al gelukkig wanneer wij niet in de hel belanden en eeuwig mogen leven in een wereld waarin alles gaat zoals wij het willen? En wat nog meer: de satan verplicht ons niet om ons huidige levensstijl aan te passen: geen geboden, geen kerkdiensten, je hoeft geen saaie boeken te lezen, geen tijd te verspillen in gebed… Jij bent zelf de baas over jouw leven, nu én in het paradijs van satan.

Balans opmaken

Het lijkt een goede deal en om de aanbieding nog aantrekkelijker te maken geeft de satan ons een vergelijking (legenda: groen is superieur, rood is inferieur):

Eeuwig leven door satan | Eeuwig leven door Jezus

Jij bent de baas | Jezus is de baas

Jij houdt waar jij van wilt houden | Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en… ( Matteüs 22:37-39 )

Uitslapen op zondag | Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn… ( Hebreeën 10:25 )

… en de lijst gaat maar door en de laatste vergelijking is:

Geen aanwezigheid van God | God zal er zijn ( Openbaring 22:3-5 ) *

* het is nog maar de vraag of de aanwezigheid van God wel een voordeel is en zeg nou zelf: weegt dat ene voordeel op tegen al die andere nadelen?

Wat kiezen wij?

Uiteraard zal zelfs een lauwe christen zeggen dat dit geen goede deal is en net als alle discipelen van Jezus zullen wij meteen roepen: “Ik zal u zeker niet verloochenen.” ( Markus 14:31 ) Maar wij weten dat de discipelen die dit allemaal zeiden, kort daarna de Heere verlieten.

Natuurlijk is de deal van de satan niet echt. Jezus is en blijft de enige weg tot de Vader, buiten Hem is er geen redding ( Handelingen 4:12 ). Toch is er een “evangelie” die in de wereld wordt gepredikt die veel weg heeft van dit denkbeeldig aanbod van de satan, waarin niet Jezus Christus het doel is van het evangelie, maar waarin Jezus Christus slechts een noodzakelijk middel is tot wat werkelijk belangrijk wordt geacht: ontsnapping van het oordeel en toegang tot het eeuwig leven.

Wat is jouw reden om jezelf te identificeren als gelovige? Omdat Jezus Christus, die redt van zonde, het doel is van jouw leven en jouw grootste schat? Of slechts omdat geloof in Jezus Christus nodig is om eeuwig leven te hebben?

God is het goede nieuws

Een goed boek over dit onderwerp is God is the Gospel geschreven door John Piper en is in PDF formaat gratis te downloaden in het Engels. Een Nederlandse vertaling bestaat ook onder de titel God is het goede nieuws.

Gecategoriseerd in: