Over Zie het Lam

Het doel van “Zie het Lam” is om alle mensen kennis te laten maken met Jezus Christus door middel van artikelen, tekeningen en, in de toekomst, ook andere uitingsvormen.

Het is voor niet-christenen belangrijk om deze Jezus te kennen, omdat buiten Hem om geen zaligheid is ( Handelingen 4:12 ). Jezus is immers het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt ( Johannes 1:29 ).

Maar ook voor broeders en zusters is het belangrijk om Jezus te zien, want wij moeten worden veranderd naar het beeld van Christus ( Romeinen 8:29 ) en dit zal gebeuren door de heerlijkheid van onze Heere te aanschouwen ( 2 Korintiërs 3:18 ).

En de plaats waar wij dit het beste kunnen zien, is in de Bijbel, Gods woord. Het is ons wens dat de inhoud op deze site Bijbels is en daardoor tot opbouw van het geloof in Jezus voor christenen en ook voor mensen die de Heere niet kennen.